استخدام نیروی آشنا به تایپ خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پخش موادغذایی / 23:14-1398/12/5
نیروی آشنا به تایپ حداقل مدرک دیپلم ساعت کار از ۸ صبح تا ۶ عصر سرویس و صبحانه و ناهار شهرک صنعتی ۳۷۲۷۳۵۳۶ ۰۹۲۲۰۶۳۵۲۳۴
شهرک صنعتی

استخدام رشته های تخصصی

1 2 3 4 5  ...