استخدام نیروی ساخت تابلو و اجرای برق صنعتی آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

برق وصنعت نوین / 11:29-1398/12/2
برق کار صنعتی یا ساختمانی پاره وقت یا تمام وقت بومی ۰۹۱۳۳۵۱۳۲۲۶
خ شهید بنافتی زاده بن بست ۲۷ پ ۴۱۷

استخدام رشته های تخصصی

1 2 3 4 5  ...