استخدام نیروی مربی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شهربازی / 10:40-1398/11/28
به یک مربی خانم جهت کار در شهربازی نیازمندیم سه یا چهار روز در هفته (روزهای فرد یا زوج) ساعت کاری ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ حقوق ساعتی ۴۵۰۰ تومان محدوده چهارراه معلم فرزند کوچک نداشته باشند
چهارراه معلم

استخدام رشته های تخصصی

1 2 3 4 5  ...