استخدام نیروی اتو کار خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

ترمه دوزی / 9:37-1398/11/28
به خانم نیمه ماهر خیاط محدوه سنی از ۲۰ تا ۳۵ ساعت کاری ۷:۴۵تا ۱۲:۳۰این یک ماه عید تا ۲ هست محدوده امامشهر
امامشهر خیابان شیخ کلینی کوچه شهید عطارنیا پلاک ۲۳

استخدام رشته های تخصصی

1 2 3 4 5  ...