استخدام نیروی خیاط خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تولیدی کاور مبل / 16:58-1398/11/2
خیاط راسته دوز که بتواند با چرخ صنعتی کار کند،حقوق ساعتی یا درصدی
بلواردشتی

استخدام رشته های تخصصی

1 2 3 4 5  ...