استخدام نیروی سرپرست کارگاه آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت ساختمانی / 23:18-1398/11/14
یک شرکت ساختمانی نیازمند نیرو می باشد : ۱-مهندس معماری یا عمران با سابقه کار جهت سرپرست کارگاه پروژه ای در یزد ۲-کاردانی یا کارشناسی عمران یا معماری جهت تکنسین کارگاه پروژه ای در میبد تلفن :۰۹۱۳۳۵۹۸۹۴۴
یزد

استخدام شرکتی

1 2 3 4 5  ...