استخدام نیروی تولید و بسته بندی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

صنایع شیرینی سازی ایزدی / 9:18-1398/11/10
نیازمند نیروی کار که ازسلامت کامل برخوردار باشد اقا خانم ۱۸ الی ۳۰ سال حقوق اداره کار سرویس بیمه
شهرک صنعتی تفت۲

استخدام شرکتی

1 2 3 4 5  ...