استخدام نیروی مهندس مکانیک آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت نوین ابتکار / 19:31-1398/10/21
نیازمند نیروی مهندس مکانیک واقع در شهرک صنعتی،اشنایی با دستگاهcnc،حقوق و بیمه قانون کار
شهرک صنعتی خضر اباد

استخدام شرکتی

1 2 3 4 5  ...