استخدام نیروی کارگر محوطه شارژ آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت گاز اکسیژن یزد / 12:57-1398/9/24
نیاز به یک کارگر ساده جهت شارژ کپسول اکسیژن و تخلیه و بارگیری کپسول حقوق بین ۲تا ۲.۵ میلیون به همراه بیمه سه شیفت(یک هفته صبح. یک هفته عصر.یک هفته شب) بدون سرویس
شهرک صنعتی یزد_میدان گلها_روبروی بانک ملی

استخدام شرکتی

1 2 3 4 5  ...