استخدام نیروی نگهبان آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شهرک صنعتی زارچ / 9:20-1398/9/23
نیروی بازنشسته باسوادجهت نگهبانی درشهرک صنعتی زارچ حقوق ومزایاعالی فقط باتلفن ۰۹۱۳۶۰۷۱۰۷۲ ۳۵۲۷۰۰۰۰ ۳۵۲۷۱۱۱۱
شهرک صنعتی زارچ

استخدام شرکتی

1 2 3 4 5  ...