استخدام نیروی دوزنده ماهر یا نیمه ماهر)خانم( خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

کارگاه خیاطی حلماء / 11:52-1400/10/21
به یک دوزنده ماهر یا نیمه ماهر(خانم) جهت کار در کارگاه خیاطی حلماء واقع در خیابان امام نیازمندیم تلفن تماس: ۰۹۱۳۷۲۴۹۹۲۸
خیابان امام

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...