استخدام نیروی نیروی کار جهت کار در کارخانه خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پدیده قرن ایساتیس / 13:50-1400/10/13
خانم و آقا حقوق قانون کار+ بیمه+ پاداش + عیدی حداقل مدرک دیپلم
یزد شاهدیه

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...