استخدام نیروی بازاریاب و فروش تلفنی خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

بازرگانی کاشی و سرامیک عدالت خواه / 9:52-1400/9/30
بازرگانی کاشی و سرامیک عدالت خواه استخدام میکند در زمینه بازاریابی و فروش تلفنی /متعهد-منظم-حداکثر سن ۳۵ سال-دارای فن بیان قوی
یزد بلوار جمهوری انتهای کوچه ۳۰

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...