استخدام نیروی بازاریاب خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

کابینت مانیک / 14:56-1400/9/23
بیمه،عیدی،سنوات دارد. همکاری به صورت پاره وقت درصدپورسانت و اگربه صورت تمام وقت همکاری باشد حقوق ثابت طبق قانون کاروپورسانت ،ایاب و ذهاب ندارد. زمینه فعالیت : بازاریابی حضوری درمحل ساختمان ،پروژه های درحال ساخت وپیگیری تلفنی وفروش
میدان شهدای محراب

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...