استخدام نیروی منشی آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

میدان میوه و تره بار مرکزی / 13:17-1400/9/21
حداکثر سن ۲۵ سال خوش خط استعداد در زمینه حسابداری ،آراسته
فلکه صدا و سیما جنب تیپ الغدیر

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...