استخدام نیروی حسابدار خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

بازرگانی کاشی و سرامیک / 12:15-1400/9/20
به یک خانم حسابدار مسلط به سیستم پیشرو و آشنا به تکالیف قانونی اداره دارایی جهت همکاری نیازمندیم
بلوار دانشجو

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...