استخدام نیروی نیرو برای تولید و فروش آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

لبنیات اسطوره / 22:37-1400/8/30
یک شاگرد مرد ترجیحا جوان برای تولید و فروش در یک ماست بندی واقع در شهرستان تفت نیازمندیم ترجیحا بومی باشد بیمه دارد در صورت یاد گرفتن کار حقوق توافقی که سعی میشود طرف مقابل راضی باشد از حقوق شماره تماس: ۰۹۱۳۲۵۵۸۶۵۶
یزد شهرستان تفت

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...