استخدام نیروی منشی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تجهیزات ایساتیس / 8:57-1400/8/30
به منشی خانم درمطب دکتر نیازمندیم به همکار خانم پاره وقت در شرکت تجهیزات نیازمندیم تماس جهت حضور : ۳۷۳۳۴۶۲۶ زمان تماس : صبح آدرس : بلوار شهید عابدی
یزد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...