استخدام نیروی منشی خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

مبل بنلاد / 15:26-1400/8/23
مجموعه مبل بنلاد عناوین شغلی زیر را استخدام می نماید: منشی: ۲نفر نیروی خانم ترجیحا مجرد به صورت دوشیفت ساعت ۹-۱۴ و ۱۷-۲۱ حقوق ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با بیمه فروشنده :۶ نفر نیروی خانم و آقا به صورت دوشیفت ساعت ۹-۱۴ و ۱۷-۲۱ حقوق ثابت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال + پورسانت انباردار: ۱نفر نیروی آقا به صورت دوشیفت ساعت ۹-۱۴ و ۱۷-۲۱ حقوق ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با بیمه نظافتچی:۴ نفر نیروی خانم به صورت تک شیفت ۹-۱۷ حقوق ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال همراه با بیمه آدرس: خیابان تیمسار فلاحی جنب بانک مسکن مبل بنلاد جهت هماهنگی به شماره ۰۳۵۳۸۲۶۳۶۳۶ تماس بفرمائید.
یزد خیابان تیمسار فلاحی جنب بانک مسکن مبل بنلاد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...