استخدام نیروی مدیر فروش خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تجهیزات ایساتیس / 8:37-1400/8/17
نیروی فوری خانم به تعدادی مدیر فروش خانم در تجهیزات ایساتیس نیازمندیم تماس جهت حضور : ۰۹۰۴۵۲۵۳۶۴۲ زمان تماس : ۱۳~۹ آدرس : بلوار شهید عابدی
یزد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...