استخدام نیروی کارگر ساده خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت تولیدی / 16:22-1400/7/28
کارگر ساده خانم و آقا در شهر یزد استخدام کارگر ساده خانم و آقا خانم ها ساعتی ۱۲ تا ۱۵ تومان با سرویس اقایان طبق قانون کار و بیمه محدوده ی بلوار استقلال
بلوار استقلال

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...