استخدام نیروی نیروی خانم خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پوشاک ملودی / 13:15-1400/7/24
به یک فروشنده خانم باتجربه وباروابط عمومی بالا وترجیحا مجرد جهت فروشندگی پوشاک زنانه وبچگانه نیازمندیم
خیابان کاشانی جنب اورژانس مجیبیان

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...