استخدام نیروی کارشناس کنترل کیفیت خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پارس کیمیا سلولز / 20:5-1400/7/10
شرکت پارس کیمیا سلولز . بیمه دارد
شهرک صنعتی ولیعصر زارچ. بلوار قاعم

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...