استخدام نیروی صندوقدار خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

فروشگاه / 12:49-1400/6/19
نیازمند نیروی صندوق دار خانم ساعت کاری یک هفته صبح و یک هفته بعد از ظهر میباشد. ساعت کاری شیفت بعدازظهر ۱۵تا۲۲ ساعت کاری شیفت صبح :۸تا ۱۵ تک شیفت حقوق توافقی فروشگاه محدوه جمهوری میباشد.
بلوارجمهوری انتهای کوچه قبا

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...