استخدام نیروی کمک حسابدار خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت سیما آسانبر مهرنگار یزد / 9:29-1400/4/31
شرکت سیما آسانبر مهرنگار یزد جهت تکمیل نیروی خود به یک کمک حسابدار با شرایط زیر نیازمند است خانم/آقا دارای حداقل یکسال سابقه کار و آشنایی با برنامه نوسا حقوق و مزایا طبق قانون کار به همراه بیمه
میدان شهدای محراب

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...