استخدام نیروی کارگر ساده خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

زرین چوب / 13:42-1400/4/27
نیازمند نیروی کار ساده خانم و آقا//حداکثر سن ۳۵ سال/حقوق طبق قانون کار
یزد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...