استخدام نیروی نگهبان آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

فولادشمش / 1:30-1400/4/26
به تعدادی نگهبان و کمک انباردار بازنشسته و نیروی فنی جهت شرکت فولاد واقع در شهرک صنعتی یزد نیازمندیم. تلفن ٠٩١٣٠٠٢۴٩٢٠ ٠٣۵٣٧٢٧٢٢٨٨ساعت تماس۹ الی ۱۵
شهرک صنعتی بلواراقاقیا

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...