استخدام نیروی هتل_چند ردیف شغلی خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

هتل لاله / 12:0-1400/4/25
هتل لاله یزد ردیف شغلی زیر استخدام می‌کند _ پذیرشگر _پذیرشگر شب(آقا) _ لاندری _خانه دار _ آشپز _میزبان و صندوقدار _خدمات
بلوار بسیج کوی محمدی جنب اب انبار گلشن

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...