استخدام نیروی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت دانش پژوهان فرانگر / 13:41-1400/4/21
موسسه فرهنگی فرانگر با مجوز وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت تکمیل نیروی انسانی خود درپست های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید: -سرپرست اجرائی (خانم) "حداقل مدرک کارشناسی" حداقل دوسال سابقه کاری مرتبط -کارشناس اموزش (خانم) "مدرک کارشناسی" -کارمنداداری (خانم) "مدرک کارشناسی" -منشی و مسئول دفتر (خانم) "حداقل مدرک دیپلم" حتی بدون سابقه کاری -ساعت کاری:۸الی ۱۵:۳۰
چهارراه فرهنگیان

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...