استخدام نیروی نیروی فروش خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

بازرگانی کاشی و سرامیک / 10:20-1400/4/21
نیروی فروش زمینه فعالیت: فروش کاشی و سرامیک ساعت کاری ۸ صبح تا۱۵ حقوق طبق قانون کار + بیمه آدرس: میدان باغ ملی متقتضیان هکاری با شماره ۰۹۱۳۳۵۶۳۴۵۷ تماس حاصل فرمایید
یزد.میدان باغ ملی

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...