استخدام نیروی خدمات و مربی شیرخوار خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

مهدکودک دنیای شادی / 21:52-1400/4/18
نیازمند یکنفر خدمات و یکنفر مربی شیرخوار ساعت کاری ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ حقوق ک بیمه توافقی
بلوار جمهوری

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...