استخدام نیروی خانه دار(خدمات) خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

هتل الزهرا / 8:20-1400/4/14
هتا الزهرا جهت تکمیل نیرو خود به دو نفر خانه دار خانم شیفت صبح و یک نفر شیفت عصر نیازمند است
یزد-چهارراه فرهنگیان

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...