استخدام نیروی کارگر خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

اطلس کالیته / 17:18-1400/4/12
دونفر نیرو خانم جوان۲۰ تا ۳۵ساله جهت کار در کارگاه کالیته نیازمندم حقوق ساعتی حساب میشه شاهدیه شهرک ابوالفضل ۰۹۱۳۶۳۸۱۶۱۰ ۰۹۱۳۲۵۸۱۶۱۰
شاهدیه شهرک ابوالفضل

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...