استخدام نیروی استاد کار ماهر و نیمه ماهر نجار و ام دی اف کار آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

بازار درب ایران / 10:27-1400/4/11
ساعت کاری : ۷:۳۰ تا ۳:۳۰ . بیمه ،مزایا و حقوق بی نظیر.
دفتر:یزد.میدان شهدای مهراب(بازار درب ایران)/کارخانه: یزد.میدان نماز.بلوار امام حسین(کارخانه بازار درب ایران)

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...