استخدام نیروی منشی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

دفتر بیمه / 17:43-1400/4/10
به یک نفر نیروی خانم باروابط عمومی بالا جهت کار در دفتر بیمه فقد شیفت صبح ها از ساعت ۸الی ۱۳نیازمندیم حقوق ساعتی می باشد
یزد بلوار جانباز خیابان سنگبری فتوحی

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...