استخدام نیروی اپراتور و بازنشسته خدماتی. آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت سبا تاب ایساتیس / 9:30-1400/4/6
یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه تابندگی در منطقه ویژه شهرک صنعتی یزد. جهت تکمیل کادر خود به تعدادی محدود اقا به شرح زیر نیازمند است. ### اپراتور دستگاه ۶ نفر ترجیحا وارد به دستگاههای ریسندگی و تابندگی . شرایط. ۱. حقوق طبق قانون کار +اضافه کار+بیمه+سرویس ۲. حداکثر سن ۳۵ سال .وظیفه شناس و متعهد. ۳. داشتن کارت پایان خدمت. درضمن ساعت کاری پرسنل تولید ۱۲ ساعت دو شیف میباشد. .بدون تعطیلی. ### یکنفر بازنشسته باذوق جهت امور خدمات. خوشرو ، متعهد ، ومعتمد. شرایط. ۱.ساعت کاری ۶ ساعت. ۲.حقوق توافقی. ۳.سرویس +پاداش افراد واجدالشرایط میتوانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴ با شماره ۰۹۳۹۸۶۷۵۵۱۰ تماس حاصل نمایید...
منطقه ویژه شهرک صنعتی یزد. خیابان صنعت

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...