استخدام نیروی مهندس شیمی / کارگر ساده خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

کارخانه فاتح صنعت یزد / 10:38-1400/4/5
شرکتی فعال در زمینه تولید روغن پایه در شهرک صنعتی فولاد یزد نیاز به نیروی اپراتور خط آشنا به برق یا جوشکاری یا تاسیسات دارد
شهرک صنعتی فولاد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...