استخدام نیروی دفتردار آشنا به حسابداری خانم جهت کار در محدوده شهرستان زارچ

سامان پود یزد / 13:28-1400/4/4
حداکثر سن ۳۵ سال آشنایی کامل به کامپیوتر و نرم افزار اکسل  با روابط عمومی عالی  مسئولیت پذیر بودن  داشتن روحیه کار تیمی  حقوق قانون کار کامل + بیمه بعد از ۲ماه کاراموزی تاکید میگردد نیرو حتما باید بومی منطقه باشد و شرکت فاقد سرویس می باشد ساعت کاری ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
یزد-زارچ-پشت پلیس راه اشکذر

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...