استخدام نیروی پرستارنوزاد خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پرستارنوزاد / 17:50-1400/1/15
نیازمند پرستارجهت نگه داری نوزاد۱۱ماهه سن:۲۵الی۳۳ حقوق:توافقی بیمه :ندارد ساعت کار:۷الی۱۴ دارای تجربه وسابقه نگهداری نوزاد داشتن عدم سوپیشینه وعدم اعتیاد درصورت تمایل مشخصات خود را به شماره درج شده پیامک کنید ویاتماس حاصل فرمایید
شهرک رزمندگان

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...