استخدام نیروی بسته بندی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت بسته بندی / 16:45-1400/1/15
نیازمند به نیروی خانم جوان جهت کار در شرکت بسته بندی مسیر سرویس بلوار دهه فجر ‌.نواب صفوی بهارآزادی و استقلال
بلوار استقلال میدان کسنویه

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...