استخدام نیروی کارگر ساد آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

فروشگاه بلوار پاسداران یزد / 0:49-1400/1/15
فروشگاه محدوده بلوار پاسداران به یک کارگر ساده نیازمند می باشد تلفن تماس۰۹۱۳۳۵۳۴۱۶۱
بلوار پاسداران

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...