استخدام نیروی فروشنده خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تجهیزات پزشکی / 9:15-1400/1/14
به یک فروشنده خانم مسلط به کامپیوتر جهت فروشندگی در مغازه تجهیزات پزشکی واقع در محدوده بلوار امام جعفر صادق جهت شیفت عصر ۶تا ۱۰ شب شماره تماس ۰۹۱۳۳۵۰۷۵۳۳
میدان مهدیه بلوار امام جعفر صادق

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...