استخدام نیروی منشی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

باشگاه ورزشی / 19:2-1400/1/12
یک باشگاه ورزشی محدوده صفائیه نیاز به یک منشی خانم هر روزه صبح ۸ تا ۱۲ عصر ۵/۵ تا ۷/۵
صفائیه

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...