استخدام نیروی عکاس خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

عکاسی / 1:4-1400/1/12
نیاز به یک خانم ترجیحا مجرد شیفت عصر حقوق توافقی همراه با آموزش نیازمندیم. ممنون
بلوار طالقانی کوچه بعد از آزمایشگاه مرکزی انتهای کوچه سمت راست

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...