استخدام نیروی کارگر ساده آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت / 10:25-1400/1/10
کارگر ساده آقا سه شیفت حقوق قانون کار وبیمه
شهرک صنعتی یزد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...