استخدام نیروی خط تولید خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

شرکت کاشی اورست / 10:10-1400/1/7
استخدام نیرو مرد خط تولید سه شیفت نگهبانی۲ ابدارخانه _۱ نفر خانم واحد کنترل کیفیت ۲نفر باسابقه ویا رشته مرتبط واحد برق ۲نفر -برق صنعتی ویا دارای سابقه کار واحد کوره ۲نفر واحد خط لعاب ۳نفر واحد بسته بندی ۵ نفر حقوق طبق قانون کار _بیمه تکمیلی آدرس : قبل از پلیس راه اشکذر _خیابان اورست شرکت کاشی اورست شماره تماس ۳۲۷۲۷۵۱۱ اولویت با کسانی به شرکت مراجعه کنند
قبل از پلیس راه اشکذر _خیابان اورست

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...