استخدام نیروی کارگر ساده آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

قطعه شویی سید / 23:28-1400/1/6
نیازمند نیروی ساده جهت کار در قطعه شویی لا حقوق ۴ میلیون ساعت کاری ۸ صبح الی ۷ عصر
سرچشمه زارچ.لاین کندرو.اواسط کوچه ۷ جواد الامه

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...