استخدام نیروی کارگر ساختمانی آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

یزد / 1:47-1400/1/6
به یه کارگر ساختمانی با حقوق ۱۶۰ نیازمندم برای هماهنگی تماس بگیرید
میدان اطلسی

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...