استخدام نیروی سالندار خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

رستوران / 17:26-1400/1/5
دونفر خانم جهت کار در رستوران محدوده شاهدیه یزد در دوشیفت کاری صبح و بعداظهر حقوق توافقی.
امامزاده سلطان شاهدیه

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...