استخدام نیروی خدمات و خانه داری هتل خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

هتل الزهرا / 21:41-1400/1/4
دو نفر نیروی خانم جهت خانه داری و نظافت هتل الزهرا یزد
چهارراه فرهنگیان جنب بانک توسعه تعاون

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...